0322 324 37 81 0535 223 30 78

Hizmet Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR 

Bir taraftan Sinanpaşa Mah  Kışla Cad No:2/A Yüreğir/Adana   adresinde bulunan  umreciler.com (kısaca emreciler  olarak anılacaktır)  diğer taraftan, rezervasyon sahibi(Kısaca Müşteri olarak anılacaktır) elektronik ortamda anlaşmaya varmışlardır. 

MADDE 2. KONU 
İşbu sözleşmenin konusu, . umreciler.com 'nin TÜKETİCİ'ye . umreciler.com internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı TÜKETİCİ'nin Korunması Hakkında Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 3. GENEL HÜKÜMLER
3.1. TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
3.2. umreciler.com, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ'ye karşı sorumludur. 
3.3. Hizmetin ifasından sonra TÜKETİCİ'ye ait kredi kartının . umreciler.com 'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini, umreciler.com ye ödememesi halinde TÜKETİCİ, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumlu  değildir.

 


MADDE 4.ÖDEMELER
4.1. Kayıt anında rezervasyon bedelinin %100'ünü peşin veya kredi kartı ile alınır. Peşin ödemeler için banka hesap numaramız aşağıdadır. 
Banka Hesap Bilgileri  ALICI : Emrecikturizm.com

           HALKBANK

         GARANTİ  BANKASI

             AKBANK

 

İBAN: TR38 0001 2001  2590 0001 1052 25

 

HESAP NUMARASI: 01105225

 

Şube: 1259 Sarçam şubesi/Adana

 

İsim: Mehmet  EMRECİK

 

 

 

İBAN: TR21 0006 2000 5420 0006 6703 60

 

HESAP NUMARASI: 6670360

 

Şube:542 Yüreğir/Şubesi/ADANA

 

İsim: Mehmet  EMRECİK

 

 

İBAN:TR64 0004 6000 6288 8000  0846 43

 

HESAP NUMARASI: 0084643

 

Şube:0062 –Karşıyaka/Şubesi/ADANA

 

İsim: Mehmet  EMRECİK

      YAPIKREDİ  BANKASI

          ALBARAKA TÜRK

 

 

İBAN:TR80  0006  7010  0000   0044  6878  19

 

HESAP NUMARASI: 44687819

 

Şube:166/YÜREĞİR ŞUBESİ/ADANA

 

İsim: Mehmet  EMRECİK

 

 

 

 

 

 

İBAN:TR59 0020 3000 0021 2646 0000 12

 

 

HESAP NUMARASI:8-21264612

 

ŞUBE 8 ADANA

 

İsim: Mehmet  EMRECİK

 

 

 

 

  

MADDE 5. UYGULAMA
5.1. Müşteri yukarıda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır. Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, talebini ve ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılabilir. 

5.2. Başka türlü belirtilmedikçe, kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvanın tesislere sokulması yasaktır. 

5.3. Müşterinin tesislerdeki konaklama esnasında meydana gelebilecek her türlü hırsızlık, kayıp ve hasarından umreciler.com  sorumlu değildir. 

5.4. Müşterinin otele giriş saati 14.00 den sonradır. Otelden çıkışı en son saat 11.00 dır. 
 

MADDE 6. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME 
6.1. Sözleşme bedeli KDV dahil olarak, müşteriye gönderilen voucherda yazan tutar kadardır. 

6.2.Bu bedele, rezervasyonda, ayrı ayrı belirtilen tüm hizmetler dahildir. Belirtilmemiş hizmetler ve otelde alınacak ekstra ürün ve hizmetler extra ücrete tabidir. 

6.3. Müşteri, rezervasyon tutarının %100 'ünü peşin olarak ödemeyi kabul eder.
 

MADDE 7. İPTAL SİGORTASI 
7.1. umreciler.com  İptal Güvence Paketi Erken Rezervasyon kampanyası ürünlerine ve minimum 3 gece/üzeri yapılan ve sözleşme yapıldığı yılın Ekim ayının on beşinci günü öncesi girişli rezervasyonlar için geçerlidir. 

7.2. Seyahat İptal Güvence Paketi bedeli, rezervasyon ücretinin 1-1000 TL arası tutarlar için 25 TL, 1001-1500 TL arası tutarlar için 25TL, 1.501-2.000 TL arası tutarlar için 50 TL, 2.001-2.500 TL arası tutarlar için 50 TL, 2501 - 3.000 TL arası tutarlar için 60 TL, 3.001 - 3500 TL arası tutarlar için 70  TL 3.501 TL ve üzeri tutarlar için 80 TL dir. 

7.3. Madde 6.1. de belirtilen Seyahat Güvence Paketine sahip olmayan Erken Rezervasyon indirimli satışları indirimli hizmetin iptal/devri halinde MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından tam 7 gün öncesine kadar hizmet bedelinin %35 ini, 7 günden sonra ise hizmet bedelinin tamamını umreciler.com  ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 

MADDE 8. SÜRE ve FESİH 
8.1. Müşteri ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili değişiklik isteğini 15 gün önceden yazılı olarak belirtmediği sürece işbu sözleşmede yazılı konaklama şekilleri geçerlidir. 

8.2. umreciler.com  gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıç tarihinden 14 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirip veya iptal edebilir. Müşteri bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde, rezervasyonunun iptal edilip, ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz. Ödeme kredi kartı ile yapıldı ise; kredi kartı komisyonu, müşteriye iade tutarından tenzil edilip kredi kartına iade edilir. 

8.3. Müşteri, rezervasyonunu  kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar iptal talep etmesi halinde konaklama bedelinin %35'inden az olmamak üzere umreciler.com  tarafından belirlenecek işlem ücretini, 15 günden az bir süre kala ise konaklama ücretinin tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hususta TURSAB mevzuatı ve Uluslar arası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder. 

8.4. Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar DEĞİŞİKLİK talep etmesi halinde 100 TL İşlem ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hususta TURSAB mevzuatı ve Uluslar arası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder. 

8.5.Charter veya tarifeli uçuşlarda umreciler.com , havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde uçuş saatleri ve parkur değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 24 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan umreciler.com  sorumlu tutulamaz. Uçak Bileti iptallerinde, Havayollarının iptal koşulları geçerlidir. 

8.6. Müşteri, yaptırdığı otel rezervasyonunu, konaklama tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan müşteri bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumludur.
 

MADDE 9. MÜCBİR SEBEPLER 
9.1. İşbu sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğa olayları, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto gibi ve otelin hizmetinin eksik veya hizmet vermemesinden dolayı olaylardan doğan durumlarda umreciler.com  sorumlu tutulamaz.
 

MADDE10. DİĞER HÜKÜMLER 
10.1. İşbu sözleşme, münhasıran otel rezervasyonuna ilişkin olup, umreciler.com müşterinin kesin rezervasyon talebini alarak bu sözleşmeyi imzasını müteakip, öngörülen konaklama tesisi nezdinde müşterinin kesin rezervasyonunu gerçekleştirerek konaklama tesisinden rezervasyon teyidini almakla, sözleşmesel mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Kesin rezervasyonun acenta tarafından sağlanmasından sonra, rezervasyonun gerçekleşmesinde konaklama tesisi yahut müşteriden kaynaklanacak sorunlarda, acentenin mesuliyeti yoktur.Böyle bir problemin mevcudiyetinde, müşteri, konaklamada doğacak evsaf değişiklikleri veya eksiklikleri hususunda, yalnızca konaklama tesisi işletmecisine müracaat edeceğini, umreciler’den herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

10.2. Müşteri konaklama esnasında her hangi bir durumdan dolayı şikayetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder. 

10.3. Müşteri otel rezervasyonu tarihi içerisinde, otelde aldığı hizmetten şikayetçi olursa ve ayrılmak isterse bunu bulunduğu otel ve acentaya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Acenta, müşterinin rezervasyonu için yapmış olduğu ödemeyi otelden geri alabilir ise müşteriye iade ödemesini yapacaktır. 

10.4.Acenta , rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile , konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına ve broşürlerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin , ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı , acentanın mesuliyeti mevcut değildir. Bu mesuliyet münhasıran konaklama tesisinin mesuliyeti olup, müşteri bu standart eksikliği yahut hizmet kusurlarından dolayı münhasıran konaklama tesisine karşı talep ve tazmin hakkına sahip olduğunu kabul beyan eder. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklama başlayacağı tarihte bu standartlarda hizmet verebilecek durumda olmaması halinde , acenta müşteriyi aynı standartlarda , aynı civarda bir başka konaklama tesisinde konaklatmak üzere , rezervasyon yaptırmak ve konaklatmak hakkını haizdir. Müşteri böyle bir değişikliği kabullenmez ise , rezervasyon toplam bedelinin %35 inin kendisinden tenzilini kabul beyan eder. 

10.5.Seyahat sigortası hizmeti satın alan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa , hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 

10.6.Müşteri bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi aldıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder ve otelde aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı mal'dan dolayı doğacak şikayetlerinden dolayı acentayı sorumlu tutamaz. 

10.7. Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini,  havale veya eft, ile alarak her hangi bir sebebten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini yukarıdaki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir. 

10.8. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında çelişki olursa acentada kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü, e-posta, fax mesajlaşmaları kat'i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe, bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul beyan ederler. 

10.9. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümü için, taraflar TÜRSAB Tahkim Kurulunun tahkim yetkisini beraberce belirlemiş ve kabul etmiş olup, gerek tüketici sorunları hakem heyetleri gerekse tüketici mahkemeleri nezdinde müracaatta bulunulmayacağı ve evvelemirde meselenin tahkim sureti ile halli cihetine gidileceği hususunda mutabıktırlar. Tahkim kararlarına ve sair itirazların halline ilişkin açılacak dava ve icra takiplerinde İzmir Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir. 
 

10.10. ACENTE'nin Sözleşmeye Kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır

MADDE 11. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Yüreğir Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetleri yetkilidir. 
TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

www.umreciler.com   aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: +90 322 3243781 -0535 2233078

E-Mail: info@umreciler.com

Tüm fırsatlarımızdan haberdar olabilirsiniz!