0322 324 37 81 0535 223 30 78

Umre Nedir ?

Umre, küçük hacdır ve ziyaret anlamına gelir. Umre yapmak isteyen kişi, mikattan ihrama girerek umre tavafı sonra da sa’y yapar ve tıraş olarak ya da saçlarını kısaltarak ihramdan çıkar.

Ebu Hureyre (r.a)’ın rivayet ettiğine göre, Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
(Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan (küçük) günahlar için kefarettir. Kabul olan bir hac ise, onun Cennetten başka bir karşılığı yoktur.)
Cabir (r.a)’ın rivayet ettiğine göre, Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
(Hacılar ve umre yapanlar Allah’ın elçileridir. Dua ederlerse duaları kabul olunur, tövbe ederlerse mağfiret olunurlar.)
Umre yapan kişi Mekke’de ikamet ediyorsa ve tekrar umre yapmak isterse Aişe (r.ah) Camii (Ten’im)’nden ihrama girer. Sonra Mekke’ye gelip tavaf ve sa’yini yapar.
 
Kim fahiş konuşmaksızın fıskı fücurda bulunmaksızın Beyti ziyaret ederse, anasını kendisini doğurduğu gün gibi günahlardan sıyrılmış olur. H.Şerif

 


Yazdır

0535 223 30 78

0322 324 37 81